Utfordring:
Du har en eiendom eller område som ønskes utviklet, og trenger bistand til håndtering av plan og eiendomsrelaterte problemstillinger, i tidlig fase og under gjennomføring av prosjekt.
Hvorfor:
En helhetlig og tverrfaglig tilnærming til plan og eiendomsrelaterte problemstillinger gir handlingsrom og mulighet for optimalisering av prosesser og resultat, noe som gir reduserte kostnader og positive utslag på for det samlede prosjektet.
Hvordan:
Ramsjord bistår i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av utviklingsprosesser, fra tidlig fase frem til eiendommen eller området er ferdig utviklet.
Velg Ramsjord:
Ramsjord kan, med sin solide tverrfaglige kompetanse, og et fleksibelt nettverk, sikre deg en god og effektiv gjennomføring. Med solid praktisk erfaring og teoretisk forankring, er Ramsjord en trygg og kompetent samarbeidspartner.